Kazuya Nagaya – Dream Interpretation (2021)

Kazuya Nagaya - Dream Interpretation (2021)

Artist: Kazuya Nagaya
Album: Dream Interpretation
Label: SCI+TEC
Release Date: 2021-04-23
Genre: Techno (Peak Time / Driving)
Format: MP3
Quality: 320 kbps

Little snippets from this album, for prelistening only:

Tracklist:

1. Kazuya Nagaya – Heathen (Intercity-Express Remix) (8:09)
2. Kazuya Nagaya – Heathen (Steve Rachmad Remix) (5:46)
3. Kazuya Nagaya – Heathen (Vril Remix) (6:00)
4. Kazuya Nagaya – Mother Wading in the River (Cassegrain Remix) (6:29)
5. Kazuya Nagaya – Mother Wading In the River (EVS Remix) (4:19)
6. Kazuya Nagaya – Mother Wading in the River (Flug Broken Remix) (6:40)
7. Kazuya Nagaya – Mother Wading in the River (Flug Trip Remix) (7:17)
8. Kazuya Nagaya – Mother Wading in the River (Yagya Remix) (5:58)
9. Kazuya Nagaya – Thanatos (Dubfire Remix) (6:45)
10. Kazuya Nagaya – Wolfmans Dream (Markus Suckut Remix) (7:32)
11. Kazuya Nagaya – Wolfmans Dream (Yotam Avni Remix) (6:59)

Download Link:free download

Kazuya Nagaya – Dream Interpretation (2021)